CCHW in het nieuws

18 december 2018

Voortgangsrapportage 2018

Klik op onderstaande link om de voortgangsrapportage 2018 van CCHW te bekijken.

Voortgangsrapportage 2018


19 september 2018

Akkerranden in de Hoeksche Waard zijn het voorbeeld!

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken.


11 juli 2018

In leuk artikelen nature today! De patrijzenveldjes in het EU-project PARTRIDGE zijn een groot succes. In de Hoeksche Waard hebben we ook op 5 lokatie naar voorbeeld van dit project  aangelegd binnen de regeling akkerranden. Ook wij kunnen bevestigen dat de patrijzenvelden een groot succes zijn vooral als het gaat om de insectenrijkdom

Patridge in Nature Today


26 maart 2018

CCHW bij RTV Rijnmond

Het aantal patrijzen in de Hoeksche Waard neemt de laatste jaren hard af. Om te weten waar ze nog voorkomen heeft CCHW in samenwerking met St Rietgors de WBE en HWL in 3 ronden een inventarisatie uitgevoerd m.b.v. een MP3 speler waar een lokroep mee wordt afgespeeld. Aan de hand van respons door patrijzen inventariseert de organisatie waar ze zitten. De volgende stap is de mogelijkheden voor verbetering van de patrijzenhabitat in beeld brengen.

Onderstaande link geeft een korte impressie tijdens de inventarisatie toen RTV Rijnmond met 1 van de teams meeliep.

Patrijzen inventariseren met MP3 speler

    


22 maart 2018

Nieuwe handreiking intekenen akkerranden bij gecombineerde opgaven beschikbaar!

Handreiking intekenen akkerranden RVO 2018


Februari 2018

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard geeft een positieve impuls aan weidevogelbeheer in het Oudeland van Strijen

Het is de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) gelukt om vanaf 2018 met agrarisch natuurbeheer (ANLb) het areaal plas-dras in het Oudeland van Strijen te verdubbelen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de lokale grondeigenaren. Twee deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer realiseren in de periode 15 februari tot 15 juni samen 2 hectare plasdras. De maatregel plas-dras is  een van de meest stimulerende maatregelen voor weidevogelbeheer. CCHW hoopt daarmee de weidevogelpopulatie in het Oudeland van Strijen een flinke positieve impuls te geven. 

Uitbreiding plas-dras Oudeland van Strijen

25 januari 2018

Patrijzen en MP3 spelers hebben iets met elkaar!

Vanouds komen er patrijzen voor in de Hoeksche Waard. Deze boerenlandvogel heeft het echter moeilijk. Er lijken steeds minder patrijzen te zijn. Rietgors, de stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard en de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) spannen zich in om de patrijzen in de Hoeksche Waard te behouden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne methoden.

Klik voor het gehele persbericht op onderstaande link

persbericht Patrijzen en Mp3

AD 25 januari 2018


19 december 2017 VOORTGANGSRAPPORTAGE ANLb 2017

Jaarlijks dient CCHW een voortgangsrapportage ANLb in te dienen bij de Provincie. Deze rapportage zal als input dienen voor het evaluatie gesprek met PZH in januari 2018. Met onderstaande link kunt u de rapportage downloaden.

Voortgangsrapportage ANLb 2017


23 november 2017  “TUSSENRAPPORTAGE MONITORING AKKERRANDEN 2017”

Wat is het belang van akkerranden voor de biodiversiteit en de landbouw in de Hoeksche Waard? Om deze vraag zo goed mogelijk te onderzoeken hebben diverse organisaties, samen met agrarische bedrijven de handen in een geslagen. Het gaat hierbij om het Ministerie van I&M, SOHW, Stichting Veldleeuwerik, CCHW, HWL, PPO Westmaas, Stichting EIS en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Het resultaat van dit project moet een belangrijke ondersteuning vormen voor maatregelen die genomen worden ter ontwikkeling van een duurzame landbouw met voordelen voor maatschappij en agrarische ondernemers. Het biedt mogelijkheden om de effectiviteit van maatregelen op bedrijfs- en landschapsniveau te evalueren, zodat de uitvoering zich kan richten op het opschalen van effectieve ingrepen gebaseerd op een breed draagvlak onder agrariërs.

Akkerranden, gewas-vrije stroken meestal langs sloten of andere watergangen, kunnen vele functies vervullen. Zo vormen ze een buffer tussen gewas en sloot, waardoor ze emissies van nutriënten en gewasbeschermings-middelen naar het oppervlaktewater beperken. Afhankelijk van de planten die zijn ingezaaid kunnen ze ondersteuning bieden aan nuttige organismen zoals bestuivende insecten en natuurlijke vijanden van plagen, maar ook aan akkervogels en andere fauna. In een tweejarig (2017 – 2018) project worden de effecten van de akkerranden op al de verschillende functies onderzocht.  De eerste voorlopige resultaten van dit project geven aanwijzingen dat (bloemrijke) akkerranden de diverse functies ook daadwerkelijk kunnen vervullen.

Zie voor heel bericht: Samenvatting monitoring akkerranden HW 2017

zie voor publicatie AD 25 november 2017 :

Onderzoekers willen tests op het eiland liefst nog jarenlang voortzetten.

Geplaatst door AD Hoeksche Waard op Zaterdag 25 november 2017

 

Bron: foto HWL


Op 19 september 2017 heeft CCHW haar ‘Ontwikkel- en Verbeterplan brede aanpak weidevogels en andere boerenlandvogels‘ ingediend bij de Provincie Zuid-Holland. Met onderstaande link heeft u inzicht in het plan.

Ontwikkel en verbeterplan CCHW

Bron : foto HWL


1 september 2017  CLUBKAS ACTIE RABOBANK; stem op CCHW

Rabobank Het Haringvliet stelt ook dit jaar weer een flink bedrag beschikbaar voor verenigingen en organisaties in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Het bedrag wordt verdeeld aan de hand van het aantal stemmen dat een organisatie weet te verwerven.

Net als vorig jaar maken CCHW  graag gebruik van de clubkascampagne.

Even zoeken

De verenigingen en organisaties waarop kan worden gestemd staan in een lijst met de plaats van vestiging van de organisatie. CCHW staat onder Strijen,  Komt u er niet uit, neem dan even contact met ons op 0186-573717 of stuur een e-mail info@cchw.eu. Het zou jammer zijn wanneer stemmen verloren gaan.


26 augustus 2017

CCHW presenteert zich op de nazomermarkt van Groei en Bloei


Kompas 2 augustus 2017


29 juni 2017

Louis Bolk Instistuut heeft een mooie brochure opgesteld over geïntegreerde beheersing van het graanhaantje in de tarwe. Daaruit blijkt weer dat onze akkerranden hierin een belangrijke positieve bijdrage leveren omdat de natuurlijke vijanden van het graanhaantje vooral in onze akkerranden bevinden.

brochure geïntegreerde beheersing graanhaantje


13 juni 2017

Winnende foto Fotowedstrijd Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) bekend!

In april jl. heeft de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) akkerbouwers in de Hoeksche Waard opgeroepen om foto’s van het verplaatsen van nesten of het beschermen of “ontwijken “ daarvan tijdens de werkzaamheden op hun akker met ons te delen. Het doel was niet alleen de agrariërs meer bewust te maken van hun bijdragen aan (agrarisch) natuurbeheer maar ook hierover meer publiciteit te geven naar burgers. Vandaag is de winnaar bekend geworden. De winnende foto is ingestuurd door de heer De Lijster uit ’s-Gravendeel.

AD 13 juni 2017


8 juni 2017

KLEURWEDSTRIJD CCHW

Tijdens het evenement Toer langs de Boer konden kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd van CCHW.

Winnaar is Celest Veldhoen uit ‘s-Gravendeel, gefeliciteerd. Zij zal binnenkort een leuk presentje ontvangen van CCHW

Winnaar kleurwedstrijd CCHW


15 mei 2017

Berichten uit het veld : Grutto’s in het Oudeland van Strijen

Oudeland van Strijen mei 2017

Hoeksche Waard TV Actueel week 16

Fotowedstrijd bij HW TV Actueel

    


AD 11 april 2017


9 april 2017

DOE MEE MET ONZE FOTOWEDSTRIJD “nesten van akkervogels”

CCHW wil graag de akkervogels “in het nieuws” brengen. De akkervogels hebben het namelijk moeilijk. Een Patrijs zien we al bijna niet meer en ook de Kievit, Scholekster en Fazant komt minder voor. Wij dagen de akkerbouwers van de Hoeksche Waard uit om een mooie foto van nesten of kuikens op bouwland naar ons op te sturen. LET WEL OP DAT U DE VOGELS NIET STOORT!. Zo willen wij aan de burger laten zien welke positieve bijdrage de akkerbouw levert met het ontwijken en verplaatsen van nesten om de kans op vliegvlagge kuikens te vergroten. De mooiste foto wordt beloont met een taart. U kunt de foto delen op onze Facebook-pagina CCHW of sturen naar mellany@cchw.eu

persbericht fotowedstrijd


27 maart 2017

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Dat komt neer op de verdwijning van meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels in ruim vijftig jaar. Het aantal patrijzen, zomertortels, ringmussen is gedecimeerd en van de grutto’s is twee derde verdwenen. Het aantal ganzen is in dezelfde tijd meer dan vertienvoudigd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses, samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

CBS rapportage broedvogels maart 2017


Op 7 maart hebben de bestuurders Janneke Zevenbergen en Mellany Klompe een interview gegeven op radio Hoeksche Waard over de werkzaamheden van CCHW. Met onderstaande link kunt u het interview terugluisteren.

https://www.omroephw.nl/player/ondemand?programid=165&item=090320171900


7 maart 2017

Dichter van de Hoeksche Waard : Ingrid van den Oord heeft zich laten inspireren door onze akkerranden.

Meer informatie kunt u vinden op www.ingrid.van.den.oord.com/dichter-van-de-hoeksche-waard

faunaranden

uit winter losgetrokken akkers
omlijst door fijne zaaibedden
leggen mozaïek in de polderBOEKWEIT KORENBLOEM MEISJESOGENontvankelijk bed wordt opgemaakt
met vals zaaibed als onderdeken
daarover een volle kruimellaagLUZERNE SAFFLOER HOOFDJESGILLIAafgemeten zaaizaadhoeveelheden
machines gesteld
voor volvelds of in rijenPHACELIA KLAPROOS MARGRIETboerenhanden verschuiven de pet
bij het horen van weerberichten
zaaien blijft raaienVOEDERWIKKE WOUW DUIZENDBLADbiodiversiteit is de toverformule
bloemen en graskruiden het brouwsel
vergis je niet in werk en inzetMUSKUSKAASJESKRUID WILDE MARJOLEINkwetterende vogels zoemende insecten
zingen liedjes over beloningen
slokjes water uit zuivere slotenBOLDERIK KLEIN KNOOPKRUID BLAUWE LUPINEweelderige veldboeketten
per strekkende meter
in de Hoeksche Waard

Ingrid van den Oord ©


28 februari 2017

In weekblad Boerderij 22-2017 staat een goed artikel hoe de akkerbouwers de vogels op hun akkers kunnen helpen.

artikel akkervogels Boerderij 22-2017


Akkerranden als onderdeel van intensieve landbouw

Kompas 13 januari 2017


Rapportage ANLb 2016

Op 19 december 2016 heeft het AB van CCHW de voortgangsrapportage 2016 goedgekeurd. Met onderstaande link kunt u de rapportage inzien.

voortgangsrapportage-2016-klein


Factsheets Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland heeft mooie fact-sheets opgesteld voor Weidevogel(beheer) en akkervogel(beheer). Met onderstaande link komt u direct op de web-page en kunt u de fact-sheets zelf downloaden.

Weidevogels

akkervogels

grutto-hw-2016


Hoeksche Waard Exclusief september 2016

Voorzitter CCHW: Janneke Zevenbergen in beeld

hoeksche-waard-exclusief-sept-2016

5 september 2016

STEM OP CCHW BIJ DE CLUBKAS CAMPAGNE VAN DE RABOBANK!

  rabo clubkas

Beste leden van CCHW

Dit najaar reikt de Rabobank Het Haringvliet in totaal ruim € 75.000 uit aan verenigingen en stichtingen op Goeree-Overflakkee. De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) en Rietgors hebben zich aangemeld voor deelname aan deze actie. Een deel van de bijdrage die de regio moet betalen voor de akkerranden is ondanks al onze inspanningen nog niet gedekt. De Clubkascampagne is een goed middel om het tekort te verminderen.

Indien u lid bent van de Rabobank Haringvliet kunt u ook uw bijdrage leveren door uw 3 stemmen uit te brengen op de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard en Rietgors, stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard. U heeft hierover een brief gehad van de Rabobank met uw stemcode.

Voor ons leverde het in eerste instantie wat zoeken op om op de juiste pagina van de Rabobank te komen. Om het u wat gemakkelijker te maken, hebben we een link toegevoegd waardoor u direct kunt stemmen. https://fd10.formdesk.com/borstpartners/HHCKCstempagina2016? Als die wat onbekend overkomt: u komt niet op de website van de Rabobank zelf, waarschijnlijk om de objectiviteit zeker te stellen.

De deelnemende verenigingen en stichtingen zijn gerangschikt naar plaats van vestiging. Dat betekent dus even scrollen om op onze organisaties te komen. Rietgors vindt u onder ’s-Gravendeel en de (enigszins verminkte) Coöperatie Collectief Hoeksche Waard onder Strijen.

Uw stem is geld waard, laat die niet verloren gaan. Voor u een klein beetje moeite, maar voor CCHW en Rietgors hopelijk veel profijt.

Heeft u hulp nodig? Laat het ons weten à Janneke@cchw.eu 0186 – 573717 of 06 23 28 68 42

——————————————————————————————————————————————————————————–

22 augustus 2016

Beste deelnemer aan het akkerrandenbeheer,

GAAT U EGALISEREN OF ZIJN ER OP KORTE TERMIJN ANDERE WERKZAAMHEDEN MET GEVOLGEN VOOR DE AKKERRANDEN? Dan is het volgende voor u van belang.

Vanaf 1 januari 2016 hebben we te maken met een nieuwe regeling voor de akkerranden die wordt gecontroleerd door de NVWA, in opdracht van de Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

De NVWA controleert of de akkerrand tussen 15 mei en 1 SEPTEMBER bestaat uit een gewas. Afgelopen week is er weer een controleronde geweest van
de NVWA. Daarnaast controleert RVO aan de hand van luchtfoto’s die regelmatig worden gemaakt.

Wat zijn nu de consequenties wanneer de akkerrand voor 1 september of voor 1 oktober wordt ondergefreesd?

AKKERRAND VERWIJDERD VOOR 1 SEPTEMBER

Wanneer de akkerrand voor 1 september wordt verwijderd, riskeert CCHW een boete van RVO. De hoogte van een dergelijke boete is nog niet bekend, maar die kan behoorlijk oplopen. De boete wordt doorberekend aan de deelnemer. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om een korting op de vergoeding toe te passen. Van het voorschrift dat de akkerrand tot 1 september in stand moet blijven kan CCHW geen ontheffing geven.

AKKERRAND VERWIJDERD TUSSEN 1 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER

Wanneer de akkerrand tussen 1 september en 1 oktober worden ondergefreesd, dan kunnen wij een korting toepassen op de vergoeding. Van de datum van 1 oktober kunnen we ontheffing verlenen als er gegronde reden is om de akkerrand eerder te ruimen. Als er ontheffing wordt gegeven, dan volgt geen korting op de vergoeding. Door middel van een emailbericht kunt u vragen om ontheffing. Geef dan aan om welke rand het gaat, met een kaartje en wat de reden is voor het ruimen van de rand.

VOLGEND JAAR EGALISEREN?

Heeft u nu nog geen concrete plannen om te egaliseren of soortgelijke werkzaamheden uit te voeren, maar volgend jaar wel? Dan is het zaak om hier nu al over na te denken. Het is in die situatie niet verstandig om
de betreffende rand volgend jaar op te nemen in het agrarisch natuurbeheer, maar te kijken naar andere mogelijkheden om aan uw verplichtingen te voldoen. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld om naast een gras- of graskruidenrand een 1-jarige bloemenrand te zaaien. U krijgt dan een wat bredere, samengestelde rand waarvan het deel met de bloemen een volgend jaar weer voor de gebruikelijke teelten kan worden gebruikt.

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen, we doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

————————————————————————————————————————————————————————-

AD 27 juni 2016: Johan Dam (CCHW) geeft uitleg aan burgers over de positieve effecten van de akkerranden op bijen.

AD 27 juni 2016

Kompas 24 juni 2016: CCHW geeft uitleg over de akkerranden in Week van de akkerbouw

AD 18 juni 2016

Nieuwe Oogst 2 juni 2016 : “Collectief bewust tussen overheid en boer”

Nieuwe Oogst 2 juni 2016

Nieuwe Oogst 7 mei 2016

nieuwe oogst 7 mei

AD 6 mei 2016

AD 6 mei

Janneke Zevenbergen, voorzitters van CCHW is benoemd als Ridder!

AD 27 april 2016

AD 27 april 2016

AD 21 april 2016

AD 21 april

AD 12 april 2016

AD 12 april 2016

8 april 2016 Akkerbouw : AB-lid Martin de Ruiter aan het woord

artikel Martin de Ruiter08042016_0003

5 april 2016

Overzicht Akkerranden ANLb 2016

totaal overzicht akkerranden

1 april 2016

Korte film over succesvol weidevogelbeheer: ” Het wonder van Marken”

Nieuwe Oogst 29 maart 2016

Nieuwe oogst 29 maart 2016

Kompas 25 maart 2016

kompas 24 maart 2016

AD 24 Maart 2016

AD 24 maart 2016 zonnepomp

Februari 2016

Nieuwe Oogst 13 feb. 2016

Nieuwe Oogst 13 feb. 2016

Het Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) project, dat in 2005 in de Hoeksche Waard is gestart en in 2012 is beëindigd, heeft geleid tot een publicatie in het Journal of Applied Ecology. De publicatie geeft het belang aan van de juiste keuze van de bloemen voor de ondersteuning van natuurlijke plaagbestrijding. Om welke soorten het dan met name gaat, is in de Appendix terug te vinden.

In een aanvullend blog vertelt Paul van Rijn meer over de aanleiding en de context van het onderzoek, aangevuld met foto’s van akkerranden.

Journal of Applied Ecology

Journal of Applied Ecology

November 2015

2015-11-Dichterbij

Rabobank Dichterbij

Oktober 2015

2015-10-21-HetKompas

Het Kompas


2015-10-07-AD

Algemeen Dagblad


2015-10-07

Huis aan huis


2015-10-07-02

Huis aan huis

Mei 2015

Publicatie in Vakblad Natuur Bos Landschap

2015-05_AgroEco-VNBL_mei

April 2015

2015-04

Website SOHW